Vrácení, výměna a reklamace zboží

Ať už jste se rozhodli pro vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě či je nutná reklamace, pečlivě prosím vyplňte příslušný formulář.

  • Vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě, formuláře ke stažení zde: Odstoupení od smlouvy Mujmiband.cz
  • Reklamace zboží, formulář ke stažení zde: Reklamace Mujmiband.cz
  • Výměna zboží: klasická výměna kus za kus není možná. Při výměně zboží prosíme postupujte jako při vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě a na požadované nové zboží vytvořte novou objednávku.

Zboží zašlete zpět prodávajícímu na adresu: KP Trendim s.r.o., Maďarská 233, 563 01 Lanškroun. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Spolu se zbožím zašlete číslo objednávky a vyplněný příslušný formulář, případně jej lze zaslat e-mailem na adresu info@mujmiband.cz.
(Zboží zákazníci vracejí nejčastěji jako doporučené psaní prostřednictvím České pošty. Nedoporučujeme zboží zpět zasílat jako obyčejné psaní, kdy Pošta za doručení neručí a je nespolehlivé.)

Reklamované zboží nezasílejte zpět bez předchozí výzvy prodávajícího. Většinu reklamací jsme schopni vyřídit na dálku bez nutnosti zasílání zboží zpět.
Pokud bude vrácené či reklamované zboží zaslané jinam než na výše uvedenou adresu nebo bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato.
 

Úplné znění podmínek pro odstoupení od smlouvy a reklamace najdete v Obchodních podmínkách.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za objednané zboží mimo nákladů na dodání a platbu, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).